Informacja dla uczniów Szkół Rzemieślniczych

Do 7 czerwca 2020r. na obszarze kraju ograniczone jest funkcjonowanie szkół.

W okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.