„Kształcenie zawodowe w systemie dualnym - Inwestycją w rozwój gospodarczy”

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców 16 listopada 2018r zorganizował konferencję „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym - Inwestycją w rozwój gospodarczy”, na której zostały poruszone ważne tematy dotyczące przyszłości zawodowej młodych ludzi. Konferencja skierowana była do dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych.

            Prelegentami konferencji byli P. Bożena Panasiuk - konsultant ds. edukacji zawodowej LSCDN, P. Mirosław Sawczuk – Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej, Tadeusz Budzyński - kierownik praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu oraz P. Anna Szymala – Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej.

Swoją obecnością zaszczycił nas pan Marek Żelisko starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, który trafnie podsumował konferencję. Powiedział, że doświadczenia rzemiosła w Polsce oraz innych krajach utwierdzają w przekonaniu, że kształcenie przemienne (dualne) jest właściwym sposobem edukacji zawodowej sprzyjającej zatrudnianiu młodzieży. Rzemiosło umożliwia kształcenie w zawodach niszowych i tym samym zwiększa szanse dla młodych wkraczających na rynek pracy. Taki system kształcenia stwarza również warunki kształcenia osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.