Dzień Papieski

W bieżącym roku przeżywamy 60 rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły oraz 40 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Metropolity Krakowskiego– działo się to pamiętnego 16 października 1978 roku. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego – 14 października – był tytuł dramatu Karola Wojtyły „Promieniowanie ojcostwa” z 1964 roku.

Młodzież z klasy I A Branżowej Szkoły Rzemieślniczej, aby oddać hołd Janowi Pawłowi II i wyrazić wdzięczność za jego posługę apostolską, zapaliła znicze przed pomnikiem Papieża Polaka.

Św. Jan Paweł II w swoim nauczaniu dawał cenne lekcje patriotyzmu, o których w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości powinniśmy pamiętać. Patriotyzm św. Jana Pawła II przejawiał się w różnych wymiarach jego działania i nauczania. Mimo upływającego czasu nauka Papieża nadal pozostaje w sercach Polaków, a słowa „Barki” nieprzerwanie budzą wzruszenie.

 

filmOsz