Spotkanie młodzieży z funkcjonariuszem policji

Dnia 10.10.2018 roku w Szkołach Rzemieślniczych prowadzonych przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców odbyło się spotkanie z sierżantem Łukaszem Panasiukiem.

 

W trakcie pogadanki funkcjonariusz Policji przekazał uczniom informacje na temat odpowiedzialności karnej. Omówił także zagadnienia profilaktyczne związane ze zwalczaniem alkoholizmu, narkomanii oraz uzależnień od innych używek. Uwrażliwiał młodzież na niesienie pomocy osobom, które padły ofiarą przestępstwa. Mówiono również o zjawisku przemocy i negatywnych skutkach jej stosowania. Pan policjant podawał przykłady ryzykownych zachowań oraz poinformował o konsekwencjach prawnych postępowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Młodzież uzyskała informacje na temat jak bezpiecznie postępować, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Nie zabrakło także informacji na temat bezpieczeństwa w sieci.

 

 

filmOsz