Dzień Nauczyciela i Mistrza Szkolącego w bialskim Cechu

DSC 6292
29 października w Domu Rzemiosła odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela i Mistrza Szkolącego.

Na uroczystość zaproszeni zostali dyrekcja i nauczyciele pracujący w Szkołach Rzemieślniczych, mistrzowie uczący praktycznej nauki zawodu zrzeszeni w bialskim Cechu, pracownicy Cechu i Szkół, nauczyciele emerytowani oraz emerytowani rzemieślnicy.

 Swoją obecnością zaszczycili nas również zaproszeni goście: Prezes Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie Zbigniew Marchwiak wraz z członkiem Zarządu Krzysztofem Podolskim, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stanisławem Kozyrskim oraz dyrektor
ds. programowych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Magdaleną Zabłocką.

Na zaproszenie odpowiedzieli również Ksiądz Kanonik Marian Daniluk oraz Prezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Cechu Anna Rudowska – Śledź witając wszystkich zgromadzonych, następnie zaprosiła młodzież Szkół Rzemieślniczych aby zaprezentowała część artystyczną.

Podczas wydarzenia najbardziej zasłużonym rzemieślnikom oraz pracownikom rzemiosła wręczono odznaczenia rzemieślnicze, w tym najwyższe odznaczenie rzemieślnicze za szczególne zasługi – Szablę Kilińskiego, którą Panu Zenonowi Śledziowi wręczył prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Zbigniew Marchwiak.