Jubileusz 100-lecia reaktywowania bialskiego Cechu

 

17 listopada w Domu Rzemiosła odbyło się zwieńczenie roku jubileuszowego.

Na uroczystość 100 – lecia działalności Samorządu Rzemieślniczego przybyli rzemieślnicy zrzeszeni w bialskim Cechu, pracownicy i przyjaciele rzemiosła, ale także znamienici goście: Wicewojewoda lubelski - Robert Gmitruczuk, Prezydent Miasta Biała Podlaska - Michał Litwiniuk, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie – Zbigniew Marchwiak, Dyrektor Delegatury Kuratorium - Małgorzata Kiec, Ks. Dziekan Marian Daniluk, wieloletni Prezydent Miasta – Andrzej Czapski oraz Tadeusz Łazowski, który przez długi czas pełnił funkcję Starosty bialskiego. Na zaproszenie odpowiedziały również ościenne Cechy.

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się przemarszem z Domu Rzemiosła do Kościoła NNMP, gdzie odprawiona została msza święta w intencji Bialskiego Rzemiosła. Następnie wszyscy goście wrócili do Cechu by obejrzeć część artystyczną przygotowana przez nauczycieli i młodzież Szkół Rzemieślniczych. Wręczone zostały także odznaczenia rzemieślnicze, były życzenia, nie zabrakło też chwil wzruszeń i zadumy.

Gorącym pragnieniem Cechu było powiązanie przeszłości z teraźniejszością, aby obchody jubileuszu stały się prawdziwym świętem wszystkich rzemieślników, którzy tworzyli i tworzą piękną historię Cechu i były niepowtarzalną okazją do wspomnień, wzruszeń, doświadczeń i odnowienia starych przyjaźni.

Jubileusz był też pewnego rodzaju podsumowaniem wiekowej historii i działalność Cechu oraz 20 lat pracy Szkół Rzemieślniczych.

lubelskie urzad a