NOWE WŁADZE

Walne Zgromadzenie Członków Cechu w dniu 10.06.2018 r. wybrało na kolejną 4 – letnią kadencję nowe Organy Statutowe Cechu.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

 1. Starszy Cechu – Mirosław Sawczuk,
 2. Podstarszy Cechu – Zenon Śledź,
 3. Podstarszy Cechu – Waldemar Romaniuk,
 4. Sekretarz Zarządu – Kazimierz Mikołajuk,
 5. Skarbnik Zarządu – Jadwiga Turuta,
 6. Członek Zarządu – Maciej Furmaniak,
 7. Członek Zarządu – Andrzej Dębowski.

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący – Mirosław Joński,
 2. Z – ca przewodniczącego – Władysław Zaciura,
 3. Sekretarz – Edward Czapski.

Sąd Cechowy:

 1. Przewodniczący – Krzysztof Ladko,
 2. Z – ca przewodniczącego – Bartłomiej Pawlak,
 3. Sekretarz – Jan Kukawski.