Zenon Śledź lautreatem "Lubelskiego Orła Biznesu"

 DSC 1941„Zakład Instalatorstwa Sanitarnego” Zenona Śledzia otrzymał wyjątkową nagrodę „Lubelskiego Orła biznesu”, przyznawanego przez Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej. Związek jest członkiem Organizacji Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczącej w komisji Trójstronnej jako partner rządu. Zatem ranga przyznawanej nagrody jest bardzo wysoka, świadcząca o wysokiej pozycji firmy na rynku.

Nagroda jest dla Zenona Śledzia dużym osiągnięciem, wyróżnieniem, sukcesem, dowodem, że wiele wnosi w życie gospodarcze i rozwój Lubelszczyzny.

 

Firma specjalizuje się w wykonywaniu sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych. Wykonuje prace z zakresu drogownictwa, przecisków pod jezdniami oraz prace budowlane.

Jak mówi właściciel, sukces firmy to praca bardzo wielu osób zaangażowanych w działalność. W tym roku Zenon Śledź świętuje 40-lecie prowadzenia firmy przez niego jako kontynuatora działań podjętych przez jego ojca w 1957 r.

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

LUBELSKI ORZEŁ BIZNESU