Walne Zgromadzenie Członków Cechu

10 czerwca w Domu Rzemiosła odbyło się Walne Zgromadzenie.

Swoją obecnością zaszczycił nas Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie – Zbigniew Marchwiak oraz radca prawny Cechu i Szkół – Sławomir Forenc.

Po 4 latach kadencji zostały wybrane nowe Organy Statutowe Cechu. Starszym Cechu pozostał na następne 4 lata Mirosław Sawczuk. W Zarządzie nastąpiła niewielka zmiana, wybrano 2 nowych członków: Macieje Furmaniaka oraz Andrzeja Dębowskiego. Kolejną kadencję w Zarządzie pozostali: Jadwiga Turuta, Zenon Śledź, Kazimierz Mikołajuk oraz Waldemar Romaniuk.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Władysława Zaciurę, Mirosława Jońskiego oraz Edwarda Czapskiego.

Na nową kadencję do Sądu Cechowego wybrani zostali: Krzysztof Ladko, Jan Kukawski i Bartłomiej Pawlak.