WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zebranie odbędzie się 10.06.2018 r. w Domu Rzemiosła przy ul. Moniuszki 20,

o godzinie 1000 w I terminie,

a o godzinie 1030 w II terminie.