Egzaminy czeladnicze w roku szkolnym 2017/2018
Egzamin czeladniczy godzina 10:00 teoria i praktyka
 
23.08.2018r. - kucharz,cukiernik,
                     - piekarz u p.Niewiadomskiego
22.08.2018r. - fryzjer
27.08.2018r.  - mechanicy, elektomechanicy i ślusarze
30.08.2018r.- branża budowlana: 
- stolarz,
- murarz - tynkarz,
- monter zabudowyi robót wykończeniowych w budownictwie,
- monter sieci,instalacji i urządzeń sanitarnych.