Wymiana Polsko-Niemiecka

Rozpoczęła się dwutygodniowa wymiana młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Dziewięciu młodych adeptów rzemiosła z trzema opiekunami przyjechało do zakładów zrzeszonych w bialskim Cechu aby odbyć staże zawodowe w zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz i ślusarz.

24 kwietnia odbyła się kolacja powitalna, podczas której młodzież poznała władze Cechu oraz swoich mistrzów szkolących. Mieliśmy również okazję podziękować jednemu z organizatorów staży zawodowych, Hans - Dieter Hardt, za 15 lat współpracy, gdyż odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Podczas pobytu oprócz praktyk zawodowych, młodzież ma zapewnione wyjazdy integracyjne, wycieczki krajoznawcze oraz spotkania z Zarządem Cechu oraz władzami miasta.

Serdecznie dziękujemy mistrzom szkolącym: Pani Jadwidze Turucie, Panu Marianowi Cydejko, Panu Tadeuszowi Lipińskiemu, Panu Jerzemu Wójcikowi oraz Panu Władysławowi Zaciurze, za przyjęcie młodzieży niemieckiej na praktyki do swoich zakładów.