Spotkania branżowe w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców

05.12.2017 – spotkanie pracodawców branży usługowej

06.12.2017 - spotkanie pracodawców branży spożywczej

12.12.2017 – spotkanie pracodawców branży mechanicznej

13.12.2017 – spotkanie pracodawców

rzemiosła budowlanego, drzewnego, metalowego