DZIEŃ SENIORA 2017

18 listopada w Domu Rzemiosła odbył się Dzień Seniora – impreza przygotowywana cyklicznie dla członków Klubu Seniora działającego od 38 lat przy bialskim Cechu.

W uroczystości uczestniczyli emerytowani rzemieślnicy oraz nauczyciele. Na bal przybyli również: Zarząd Cechu w osobach Starszego Cechu – Mirosława Sawczuka i dwóch Podstarszych – Zenona Śledzia oraz Waldemara Romaniuka, Dyrektor Szkół Rzemieślniczych Maciej Czech oraz Dyrektor Cechu Anna Rudowska – Śledź. Uroczystość uświetnił występ młodzieży ze Szkół Rzemieślniczych prowadzonych przez bialski Cech, przygotowanej pod okiem Pani Edyty Trębickiej i Pana Leszka Hładoniuka. Przed biesiadowaniem czas emerytom umilił również krótki koncert Chóru Echo Podlasia z dyrygentem Waldemarem Mazurem na czele.

Po części artystycznej goście rozpoczęli biesiadowanie. Poczęstunek na bal przygotowała Pani Jadwiga Turuta, która jednocześnie jest również członkiem Zarządu bialskiego Cechu. Aby umilić wspólne chwile oprawę muzyczną przygotował jeden z naszych seniorów – Pan Konstanty Kiryluk wraz ze swoim zespołem KONTAKT.