IV Powiatowy Konkurs z Edukacji dla Bezpieczeństwa

Zagadnienia do częćci teoretycznej, który odbędzie się dnia 26 maj 2017. ZAPRASZAMY.