Wizyta w Sali Tradycji

W dniu 25 maja 2022 roku uczniowie klas pierwszych Branżowej Szkoły Rzemieślniczej w Białej Podlaskiej odwiedzili Salę Tradycji, która mieści się w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców.

 

Celem wizyty było przybliżenie młodzieży tradycji bialskiego rzemiosła. Historię bialskich rzemieślników w ciekawy sposób przedstawiła Dyrektor Cechu Anna Rudowska-Śledź. Młodzież mogła usłyszeć o początkach bialskiego rzemiosła, jeszcze za czasów Radziwiłłów oraz reaktywacji bialskich struktur Cechu, która miała miejsce w 1918 roku. W okresie zaborów bowiem rzemiosło bialskie przeżywało okres stagnacji, w odrodzonej Polsce, powstał pierwszy samorząd rzemiosła. Kierowało nim koło starszych i podstarszych, pod przewodnictwem mistrza Władysława Iwanickiego. Cech zajmował się działalnością taką jak dziś, czyli sprawowaniem kontroli nad kształceniem młodocianych adeptów rzemiosła, przeprowadzaniem egzaminów czeladniczych, ale była także zorganizowana kasa pożyczkowa, aby rzemieślnicy mogli pozyskiwać pieniądze i bronić się przed konkurencyjnym przemysłem. W 1942 roku doszło do reorganizacji i powstania Powiatowego Związku Cechów oraz Powiatowej Grupy Rzemiosł. Po II wojnie światowej bardzo szybko rozkwitła działalność rzemieślnicza. Niestety, czasy komunizmu spowolniły ten rozkwit. Dopiero w 1957 roku bialscy rzemieślnicy postanowili zbudować Dom Rzemiosła, który mieści się obecnie przy ul. Moniuszki w Białej Podlaskiej.

Uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną cechu. W Sali Tradycji młodzież mogła zobaczyć eksponaty z ponad 300-letniej tradycji rzemiosła w regonie bialskim. Znajdują się tam portrety wszystkich starszych cechu, osobiste zbiory rzemieślników bialskich, dyplomy, kroniki, rękodzieła i liczne stare sztandary, które kiedyś były symbolem wykonywanego rzemiosła. Następnie uczniowie wzięli udział w konkursie ,,Bialskie Rzemiosło”. Laureatów konkursu poznamy na koniec roku szkolnego.