Współpraca z MOPS i Nasza Szkoła

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej we współpracy z Branżową Szkołą Rzemieślniczą I Stopnia realizuje projekt na temat:

„Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest między innymi:

  • upowszechnianie działań asystentów rodziny, rodzin wspierających oraz na rozwoju
    i upowszechnianiu form rodzinnej pieczy zastępczej.

Osoby chętne do poznania funkcji asystenta oraz roli rodzin wspierających zapraszamy na dyżury z asystentami MOPS w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 12:00 – 13:00 w siedzibie Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I Stopnia ul. Warszawska 14.