Zakład Zagospodarowania Odpadami

W dniu 20.10.2017r uczniowie Technikum Rzemieślniczego z Oddziałami Integracyjnymi o specjalności Ochrony Środowiska odwiedzili Zakład Zagospodarowania Odpadów przy ulicy Ekologicznej 1 w Białej Podlaskiej. Program wycieczki obejmował:

  1. prezentację sposobu segregacji odpadów na terenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej
  2. film instruktażowy

Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska, nowoczesnymi instalacjami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, rozwiązaniami umożliwiającymi zagospodarowanie energii uzyskanej z biogazu oraz sposobami przetwarzania w ZZO dostarczanych odpadów zmieszanych, odpadów selektywnie zebranych z podziałem na frakcję suchą, frakcję mokrą, szkło i popiół. Młodzież dowiedziała się dlaczego warto segregować odpady ,ponieważ Wszyscy wytwarzamy odpady dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego naszego społeczeństwa. Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, to również oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki.