XVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

31 maja 2017 w Warszawie, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy zorganizował Finał XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Konkurs adresowany był do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

W konkursie z naszej szkoły wzięła udział uczennica klasy II A Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Izabela Jędra, zajmując 7 miejsce na 23 zespoły biorące udział w konkursie. Pragniemy podziękować Prezesowi Związku Rzemiosła Polskiego Jerzemu Bartnikowi, organizatorom, sponsorom i gościom honorowym za zorganizowanie konkursu i wspaniałą atmosferę.